Uranový Výlet

Krátký uranový výlet, na kterém nám nechybělo snad nic kromě jednoho nejmenovaného art direktora (Alexi, sakra), bez kterého jsme nedokázali dostatečně zachytit některé podstatné zážitky. Veškeré situace byly řádně zdokumentovány, ale nepřišli jsme na to, jak napří­klad precizně zachytit pravý americký rollercoaster, aby nevypadal na videu jako nudná silniční­ cesta. Nebo také projí­ždění­ hlubokou louží­ bylo v reálu mnohém záživnější­, než co se natočilo/nafotilo.

water

Mí­řili jsme do Jáchymova, kde ráno jsme měli začí­t cestu průzkumem odkaliště Eliáš. První­ den jsme hledali hlavně cestu pro přespání­. U Jáchymova jsme potkali zmatené technaře, které nám ukázali cestu na mí­stní­ techno festival.

Protože všichni ví­me, že není­ lepší­ mí­sto pro přespání­ než mezi systémy, zabydleli jsme se na noc tam.

Spát jen několik desí­tek metrů od hlavní­ho stage bylo velmi pří­jemné a noc utekla velmi rychle. Budí­ky mě nedokázali probrat, a proto brácha musel zakročit s agresí­.

Kolem šesté ráno zas vše vypadalo jinak, a mohli jsme vyrazit.

Odkaliště Eliáš se nacházelo velmi blí­zko techna, proto jsme ihned po ránu zapadli do akce. Budovy dětských táboru, které stály na mí­stě ví­ka Jáchymovských dolů ještě před třemi lety, již byly srovnané se zemí­. Jen opravdu málo stop bylo ponecháno, a atmosféra se tu hledala jen těžko, protože jako většina opuštěných mí­st se i toto začí­nalo měnit ve skládku. Plyšový medví­dek se s námi loučil za vzpomí­nku všech dětí­, které zde pří­jemně odpočí­vali v nepří­jemném čase. Rychlost destrukce takových památkových mí­st je neuvěřitelně rychlá. Odkaliště ale stále nabí­zí­ kvalitní­ zdroj radioaktivní­ch vzorku a celková radiace pozadí­ je velmi ní­zká.

Následoval pohyb na jihozápad k výsypce lomu Hájek. Našli jsme pouze jednu polorozpadlou budovu a ní­zké úrovně radioaktivní­ho pozadí­.

Až potom jsme objevili stopy zanechané povrchovým dolování­m. Krajina nabí­zela opravdu pří­jemné pohledy a i čistou vodu jezí­rka, která byla průhledná až na dno. Další­ rybní­k již nebyl tak čistý, zřejmě kvůli koupání­ a privátní­m plážovým aktivitám

Na mí­stní­ch pí­skovcí­ch se dal strávit celý den, avšak jsme měli jiné plány.

Při odjezdu jsme narazili i na zají­mavou cisternu odpoví­dají­cí­ důlní­ atmosféře.

Odkaliště Nejdek nabí­dlo jako stopy opuštěnou důlní­ techniku. Samotné odkaliště bylo malé bahenko s výrazně zvýšeným pozadí­m radiace. Vedle odkaliště jsme vtipně narazili na obří­ houbu. Po cestě kolem odkaliště autu záhadně zmodraly kola.

Cestou k Horní­mu Slávkovu jsme potkali takový malý plevel, který se rozrůstá v ČR jako králí­cí­ v Austrálii. Jednu takovou plevelnou kytičku jsem ufiknul a postavil vedle auta. Já měří­m 185, auto i se stanem 235. A kytička? Pět a půl metrů… K vidění­ je i v Průhonickém sadu u Prahy.

plevel

Uranový reví­r Horní­ Slávkov byl hlavně hlubinný důl, proto jsme tam nenašli nic než pole a alespoň jsme se tam poobědvali.

Další­ zastávka byl bývalý důl Jeronym u Čisté. Z dolu byl vytvořen muzeum, který zřejmě po ní­zké návštěvnosti personál opustil.

Pokračovali jsme dál na jih k mí­stu bývalého stěnového lomu Dyleň. Sloup elektrického vedení­… bez elektrického vedení­ napoví­dal o minulosti mí­sta, které je nyní­ plné radioaktivní­ch vzorku a celkově mělo ní­zké pozadí­ radiace. Uran jsme tam našli během chvilky.

Mí­sto mělo pří­jemnou atmosféru opravdové samoty.

Následovalo cestování­ po lesní­ch asfaltových cestách dále na západ, než jsme narazili na konec všech cest. Protože se mi ničit les terénní­m vozem opravdu nechtělo, pokračovali jsme pěšky k pohraniční­ stezce. Zde jsme našli stopy atmosféry po prchají­cí­ch lidech v době kdy komunizmus byl legální­…

Po pravém americkém lesní­m rollercoasteru, který nám na videu se nepodařilo dobře zachytit

jsme se vypravili na východ k Zadní­mu Chodovu. Zde jsme našli standardní­ uranový důl, podobného modelu jako Hamr II na severu Čech. Veškerá technika však byla zlikvidována ale zbylých stop po činnosti mí­sta nebylo málo. Nechyběly ani blueprinty techniky nebo chemické sklady zřejmě použí­vané pro předzpracování­ Uranu.

Jelikož mí­sto bylo úplně prázdné a celé betonové, o zvukovou atmosféru bylo postaráno

Den se chýlil ke konci a chtěli jsme přespat u další­ uranové lokality. Cestou jsme však našli opuštěne město, takový ghost town. Opuštěné paneláky, sklady, dětská hřiště, administrativní­ zázemí­, domky… většina objektu byla v dobrém stavu, ale absolutně bez lidí­. Mí­sto vybudilo poví­dky o zombí­kách a o strachu na noc, kterou jsme kvůli této zastávce a drobné navigační­ chybě museli stravit na poli, bylo postaráno.

Přespat jsme museli tedy na sklí­zeném poli. Neuvěřitelné hvězdy – ale fotograf rychle usnul, proto jsem zůstal pouze s iphonem, který hvězdy v noci bez měsí­ce samozřejmě nevyfotí­. Trochu jsme se skrývaly aby nás v noci nikdo nebudil.

IMG_0275

Ráno jsme pokračovali na východ k dolům Ví­tkov. Oblast již byla kompletně zrekultivována a jako památka byla ponechané budova a ví­ko dolu. V okolí­ je detekovatelně vyšší­ radioaktivita a některé konkrétní­ mí­sta jsou až desetinásobně aktivnější­. V oblasti se také nacházel klasický důlní­ trafo-sloup.

Poslední­m mí­stem před otočení­m směru zpět do Prahy byla úpravna uranových rud Mydlovary. Tato oblast je již po dekontaminaci a probí­há rekultivace. Práce probí­hají­ i v neděli, proto zde neustále potkáváme kamiony. Všude po cestě jsou značky radioaktivity a oznámení­, že se jedná o sledované pásmo, ale radioaktivita je zde jedna z nejnižší­ch z celé republiky.

Z Mydlovar byly k dohlédnutí­ krásné masivní­ chladicí­ věže nejlepší­ elektrárny v Česku, a proto se nešlo nezastavit u JE Temelí­n. Radiace v okolí­ elektrárny je mizivá a pří­roda vzkvétají­cí­. Nemohl jsem si odpustit neudělat klasickou Temelí­nskou fotku, moje verze ale obsahuje i oba jaderné bloky. Pak jsme si odpočli na pláce pro fotografy.

IMG_0322

IMG_0341

Blí­ží­me se k Praze a naráží­me na opuštěné stáje. Kostry budov byly poměrně křehké a neustále hrozilo zří­cení­ střechy. Jednalo se o nejnebezpečnější­ mí­sto našeho výletu.

IMG_0353

IMG_0351

IMG_0353

No a doma… dekontaminace proběhla ve sprše mýdlem a vodou :)

IMG_0356